Biosistemsko inženirstvo

visokošolski strokovni študijski program

Terensko pregledovanje strojev za nanos fitofarmacevtskih sredstev v letu 2018

V letu 2018 bomo na širšem območju štajerske regije izvajali terensko testiranje strojev za nanos FFS po ustaljenem režimu.
Uporabniki boste v mesecu marcu pravočasno obveščeni po pošti o lokacijah in terminih izvajanja pregledov.

Da bi pregledi potekali tekoče, brez zastojev in nepotrebnega čakanja, naprošamo lastnike naprav, da upoštevajo navodila za pripravo naprave za pregled. Predvsem vas naprošamo, da pregledate vašo napravo, zamenjate ali popravite dotrajane in poškodovane sestavne dele pred pregledom saj nam, kot pooblaščeni organizaciji, ni dovoljeno izvajati servisnih uslug.

Vodja testiranja: dr. Miran LAKOTA tel. 02 320 90 18

Dodatne informacije

Marinko Grbić tel. 031 309 660

Koledar terminov in lokacij za celotno Slovenijo na spletnih straneh FURS-a.

Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/13)
Sklepe in zbornike preteklih let najdete na: gospodarnoinodgovorno.si

V aprilu 2018 smo soorganizirali strokovni posvet

Članek na 24ur.com o posvetu 2017

Oddaja Ljudje in zemlja SLO1 - 18.02.2018

Predstavitev študijskih programov FKBV (Biosistemsko inženirstvo od min. 34:10 dalje)

Informativni video o študijskem programu


Predmetnik

Vsebine predmetov vseh treh letnikov študija si lahko ogledate na spletnih straneh informacijskega sistema Univerze v Mariboru

Na predmetnik ->


Dodatne informacije:

Predstojnik študijskega programa:
dr. Miran Lakota